Kontakt:

Napisz do nas:

Frekwencja:

Newsletter:

Kontakt

Ta strona internetowa www.mniseknadpopradom.sk jest zarządzana przez Obec Mníšek nad Popradom, i jest przetworzona i wypełniona zgodnie z obowiązującym prawem, według norm dostępności strony internetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (skuteczny od 1. 10. 2008, Opublikowane w Finansowym sprawozdawcy MF SR Nr 9/2008)

Administrator strony:
Obec Mníšek nad Popradom
Adres:
Obecný úrad Mníšek nad Popradom
Mníšek nad Popradom 126
065 22 Mníšek nad Popradom
IČO: 00 330 060

Województwo: Presovske
Powiat: Stara Lubovna
Ilość obywateli: 659
Powierzchnia: 1779 ha
Pierwsza pisemna wzmianka: w roku 1323

Ogólne informacje: info@mniseknadpopradom.sk
Rejestr: podatelna@mniseknadpopradom.sk
Burmistrz: Peter Žemba: starosta@mniseknadpopradom.sk
Informacje o napełnieni administratora sieci: admin@mniseknadpopradom.sk 

Sekretariat:
Tel.: 052 / 439 51 23
Fax: 052 / 439 51 23 Email: sekretariat@mniseknadpopradom.sk

Kompetencje:

Obec Mníšek nad Popradom jest niezależna terytorialna samorządca i rządząca jednostka Republiki Słowackiej, która własne samorządne kompetencje wykonuje osobiście. (Kodeks zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
Urząd budowlany dla wioski Mnisek nad Popradom jest w ……

Operator techniczny:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.:
+421 55 644 25 35
e-mail:
info@webex.sk


 

Badanie: