Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Novinky e-mailom:

Kontakt

Toto webové sídlo www.mniseknadpopradom.sk spravuje Obec Mníšek nad Popradom a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 

Obec Mníšek nad Popradom


Fakturačná  adresa:
Obec Mníšek nad Popradom
Mníšek nad Popradom 126
065 22 Mníšek nad Popradom

 

IČO: 00 330 060

DIČ: SK2020698713

Číslo účtu IBAN:   SK19 0200 0000 0000 1442 3602

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Počet obyvateľov: 659
Rozloha: 1779 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1323

 

Všeobecné informácie: info@mniseknadpopradom.sk
Podateľňa: podatelna@mniseknadpopradom.sk
Starosta Peter Žemba: starosta@mniseknadpopradom.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@mniseknadpopradom.sk 

 

Sekretariát:
Tel.: 052 / 439 51 23 
Fax: 052 / 439 51 23

Email: sekretariat@mniseknadpopradom.sk

 

Kompetencie:
Obec Mníšek nad Popradom je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
Stavebný úrad pre obec Mníšek nad Popradom je zriadený v .........

Úradné hodiny:

 

Pondelok:   8:00 - 16:00 hod.
Utorok: 8:00 - 16:00 hod.
Streda: 8:00 - 16:00 hod.
Štvrtok: 8:00 - 16:00 hod.
Piatok: 8:00 - 16:00 hod.

aktualizované 4.6.2012

 

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.:
+421 55 644 25 35
e-mail:
info@webex.sk

Anketa: